Propozice Hornolánovské šedesátky 2017

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SDH Horní Lánov
PROPOZICE POHÁROVÉ SOUTĚŽE
HORNOLANOVSKÉ ŠEDESÁTKY
IV.ROČNÍK

Pořadatel: SDH Horní Lánov
Místo konání: Hasičské hřiště Horní Lánov
Datum: sobota 7.10.2017
Prezence: 8:30-9:00 hod. pro kategorii, modrá přípravka, přípravka a mladší dívky a chlapci
Starší dívky a chlapci – možnost prezence od 11:30-12:00 hod.
Přihlášky: Na níže uvedenou e-mailovou adresu do 5.10.2017
Startovné: 30,-Kč za soutěžícího
Doprava: Vlastní
Stravování: Možnost zakoupení občerstvení ve stánku
Pravidla: Plamen kategorie starší a mladší – Směrnice platné od 1.9.2016
Přípravka a Modrá přípravka – viz pravidla OORM Trutnov www.oshtu.cz
Soutěžní kategorie: Přípravka
Modrá přípravka
Mladší
Starší
PROPOZICE SOUTĚŽE:

Disciplíny: 60m s překážkami dle Směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016
/Starší kategorie – koncovky ROTT nebo DIN, povoleny tretry/
/přípravka a modrá přípravka viz pravidla OORM/
Provedení: Každý soutěžící má dva pokusy, horší čas se škrtá
Měřeno elektronickou časomírou
Tři dráhy, travnatý povrch, překážky tartan,
Info a přihlášky: sdhhornilanov@seznam.cz,
tel.č. 732 154 142 Ladislava Šedivá
Průběh soutěže: Přípravka 2 pokusy
Modrá přípravka 2 pokusy
Mladší dívky 2 pokusy
Mladší chlapci 2 pokusy
Starší dívky 2 pokusy
Starší chlapci 2 pokusy
Vyhlášení soutěže bude probíhat průběžně – vždy v průběhu další kategorie

(před každou kategorií vždy 10 min. tréninku)
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v časovém harmonogramu a uspořádání drah.