Společná shůzka

Zítra to je sobota 23.1. 2016 od 10:00 hodin bude společná schůzka mladých hasičů a dospěláků v klubovně. Program – vyrovnání pohárů na poličky, prohlídka hasičárny, nového hasičského vozidla, společný oběd, pekáčování za hřištěm, svačina, prohlídka záznamů ze soutěží, táborů….. seznámení s programem schůzek v roce 2016…. odpolední svačinka…. konec cca v 16 hodin.

VVH SDH Horní Lánov

VVH SDH Horní Lánov