Předávání auta a hasičárny – více viz.galerie

Pozvánka

Pozvánka - otevření hasičáren (předání CAS)