7. Sousedské setkání s koledami

Mikulášská besídka

Stopy, stromy, rostliny

Vázání uzlů

Požární ochrana- rizika starší, dorost

Turistické a topografické značky

Technické prostředky

Trojúhelník hoření

Požární ochrana rizika přípravka mladší

První pomoc starší