Odložení plesu a karnevalu

Z důvodu nařízení vlády o zrušení akcí s účastí nad 100 osob
se plánovaný Hasičský ples v Horním Lánově, který se měl konat v sobotu 14.3.2020 a Dětský karneval plánovaný na 21.3.2020
o d k l á d á n a n á h r a d n í t e r m í n
d a t u m b u d e u p ř e s n ě n po zrušení zákazu

zakoupené vstupenky na hasičský ples budou platné na akci v tomto náhradním termínu
SDH Horní Lánov